آیا می‌خواهید از تازه‌ترین رویدادها و همایش‌های شرکت ملی انفورماتیک مطلع گردید؟

طرح صبای دانشاستفاده حداكثری از ظرفیت‌های پژوهشی و ارائه راه حل‌ در زمینه چالش‌های صنعت بانکداری

شركت ملی انفورماتیك از پیشگامان صنعت انفورماتیك كشور و به عنوان بزرگترین شركت سرمایه‌گذار فعال در حوزه انفورماتیك بانكی با نزدیك به سه دهه فعالیت، موفقیت‌های زیادی در طراحی و توسعه زیرساخت‌های صنعت بانكی كشور كسب كرده است. این شركت با این اعتقاد كه تكیه بر توان علمی مراكز دانشگاهی، محققین، پژوهشگران و شركت‌های دانش بنیان یكی از راه‌های توسعه و پیشرفت صنعت بانكی كشور خواهد بود، با هدف برقراری ارتباط سازنده و پایدار با دانشگاه‌‌ها، مراكز آموزشی، پژوهشی و فناوری محققان و پژوهشگران نسبت به طراحی و پیاده سازی ”طرح صبای دانش“ اقدام كرده است. در این طرح ‏در نظر است با استفاده حداكثری از ظرفیت‌های پژوهشی نسبت به تعریف و اجرای پروژه های تحقیقاتی، شناسایی نیازهای فنی و زیرساختی و نیز ارائه راه حل‌های موثر در زمینه چالش‌های صنعت بانکداری اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

اطلاعات بیشتر

پروژه‌های گروه ملی انفورماتیک

سرمايه و تركيب سهام‌داران اصلی
تركيب سهام‌داران شركت عبارتند از:

%48.5

بانك مركزی

%21.75

بانك ملی ايران

%21

بانك صادرات ايران

%4.75

بانك صنعت و معدن

%4

سایر

هدف غايی شركت ملی انفورماتيك
فراهم كردن زمینه پايداري مالي و بهبود نظام پولی در مسیر توسعه پایدار

ورود به سایت