برنامه‌های كلیدی

به منظور اجرای استراتژی‌های شركت ملی انفورماتیك، اقداماتی در قالب برنامه‌های كلیدی تعریف شده است. جهت تدوین این برنامه‌ها متناسب با استراتژی‌های شركت و همچنین بر اساس نتایج تحلیل‌های صورت گرفته در مراحل مختلف برنامه‌ریزی استراتژیك شركت از جمله خودارزیابی سازمانی، فهرستی از اقدامات و برنامه‌های مورد نیاز شركت استخراج گردید.

در گام بعد با دسته‌بندی و اولویت‌بندی آنها، مجموعه برنامه‌های كلیدی شركت حول چهار محور شامل هم‌افزایی، توسعه سازمانی، نوآوری و توسعه و نهایتاً توسعه مشاركت‌ها، به شرح زیر تعیین گردیده است.

سوالی دارید؟

باعث خوشحالی است که بتوانیم به آن پاسخ دهیم! اگر طرح یا برنامه ای دارید که در زمینه فعالیت های این شرکت می باشد، با ما تماس بگیرید.

مأموریت اصلی شرکت ملی انفورماتیک پیشرو بودن در عرصه فناوری اطلاعات نظام بانکی و مالی کشور است و انتظار می‌رود نقشی برجسته در این حوزه طی سال‌های پیش رو از خود نشان دهد.

دکتر اکبر کمیجانی
قائم مقام, بانک مرکزی

آیا می‌خواهید از تازه‌ترین رویدادها و همایش‌های شرکت ملی انفورماتیک مطلع گردید؟

ورود به سایت