برنامه زمان‌بندی پروژه‌های كلیدی

همانگونه كه در بخش قبل اشاره شد، جهت اجرایی شدن برنامه‌های كلیدی شركت ملی انفورماتیك، متناسب با هر یك از برنامه‌ها، پروژه‌های كلیدی به شرح زیر تعریف شده‌اند. به منظور برنامه‌ریزی اقدام برای هر یك از این پروژه‌ها، محدوده زمانی، واحدهای مجری و همكار و همچنین نحوه اجرای پروژه‌ها، به شرح زیر تعیین شدند.

در گام بعدی، جهت تشریح پروژه‌های كلیدی و تعیین جزئیات مورد نیاز جهت اجرای آنها، منشور پروژه‌ها تدوین گردیده است كه شرح كامل هر یك از منشور پروژه‌ها در سند مربوطه ارائه شده است.

سوالی دارید؟

باعث خوشحالی است که بتوانیم به آن پاسخ دهیم! اگر طرح یا برنامه ای دارید که در زمینه فعالیت های این شرکت می باشد، با ما تماس بگیرید.

مأموریت اصلی شرکت ملی انفورماتیک پیشرو بودن در عرصه فناوری اطلاعات نظام بانکی و مالی کشور است و انتظار می‌رود نقشی برجسته در این حوزه طی سال‌های پیش رو از خود نشان دهد.

دکتر اکبر کمیجانی
قائم مقام, بانک مرکزی

آیا می‌خواهید از تازه‌ترین رویدادها و همایش‌های شرکت ملی انفورماتیک مطلع گردید؟

ورود به سایت