موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شركت

زمینه‌های زیر به عنوان موضوع فعالیت شركت ملی انفورماتیك، از ماده 3 اساسنامه شركت تحت عنوان موضوع شركت استخراج شده است:

  • سرمایه‌گذاری و مشاركت در شركت‌هایی كه در امور كامپیوتری، ارتباطی، چند رسانه‌ای، سیستم‌های الكترونیكی و تولیدی در زمینه‌های مطروحه، بازرگانی، كارگزاری، سرمایه‌گذاری، بانكی و بیمه فعالیت داشته باشند و یا به منظور انجام امور مذكور ایجاد خواهد شد.
  • بررسی، مشاوره و اظهارنظر كارشناسی در مورد طرح‌های حوزه توسعه نظام‌های بانكداری الكترونیكی
  • برنامه‌ریزی و هدایت طرح‌های راهبردی مرتبط با حوزه كسب و كار بازارهای مالی و پولی
  • انجام هرگونه عملیات و معاملات مجاز مالی، خدماتی و تجاری در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با فعالیت شركت و یا به منظور تسهیل و یا بهسازی فعالیت شركت
  • خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار و انجام هرگونه عملیات بازرگانی مجاز
  • دریافت انواع تسهیلات اعتباری از بانك‌ها و مؤسسات اعتباری به ریال و ارز
  • انجام سایر امور كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع شركت باشد.
سوالی دارید؟

باعث خوشحالی است که بتوانیم به آن پاسخ دهیم! اگر طرح یا برنامه ای دارید که در زمینه فعالیت های این شرکت می باشد، با ما تماس بگیرید.

مأموریت اصلی شرکت ملی انفورماتیک پیشرو بودن در عرصه فناوری اطلاعات نظام بانکی و مالی کشور است و انتظار می‌رود نقشی برجسته در این حوزه طی سال‌های پیش رو از خود نشان دهد.

دکتر اکبر کمیجانی
قائم مقام, بانک مرکزی

سوالی در ارتباط با طرح ها و پروژه های شرکت ملی انفورماتیک دارید؟

ورود به سایت