شركت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرك)

شبکه الكترونیكی پرداخت کارت “شاپرک” (سهامی خاص) به منظور ساماندهی نظام پرداخت در کشور بخصوص پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی، نظارت دقیق و همه جانبه بر عملیات پرداخت الکترونیک و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، ساده‌سازی و تسهیل فرایندهای پرداخت الکترونیک، افزایش سطح امنیت نظام پرداخت‌های کشور، کاربری بهینه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و هدایت به سمت استفاده بهینه از منابع و ارتقای کیفیت خدمات پرداخت الکترونیک، ایجاد ساز و کار یکسان برای فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبکه پرداخت کشور با مشارکت بانک‌های کشور آغاز به كار كرد.

افزایش سطح امنیت نظام های پرداخت كشور، كاربری بهینه سرمایه‌گذاری های انجام شده و هدایت به سمت استفاده بهینه از منابع و ارتقای كیفیت خدمات پرداخت الكترونیك، ایجاد ساز و كار یكسان برای فعالیت‌ شركت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تقویت مشاركت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبكه پرداخت كشور از جمله دلایل تاسیس این شركت است.

پس از تصویب تاسیس شرکت شاپرک توسط شورای پول و اعتبار در اسفند ماه 1389، این شرکت در قالب شخصیت حقوقی مستقل، توسط شرکت ملی انفورماتیک در دی ماه سال 1390 تأسیس و مقرر شد عمده سهام آن بر اساس شاخص‌های عملکردی معین به بانک‌های مجاز واگذار شود. شاپرک با الگوبرداری از عملکرد شبکه های پرداخت در سطح بین‌المللی طراحی و با همکاری شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت در اردیبهشت ماه 1391 وارد فاز اجرایی شد.

اهداف شرکت

 • ایجاد، توسعه و تقویت زیرساخت نظام پرداخت الکترونیک و اجرای عملیات اصلی آن
 • تدوین استانداردها، مقررات، قوانین و الزامات نظام پرداخت الکترونیکی و نظارت بر رعایت آن
 • تحلیل، برنامه ریزی و سامان دهی صنعت پرداخت الکترونیکی بر اساس سیاست های بانک مرکزی
 • استقرار نظام جامع مدیریت امنیت اطلاعات و مخاطرات در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور

زمینه فعالیت

 • کنترل و نظارت در شبکه پرداخت کشور
 • ایجاد ساز و کار یکسان برای فعالیت شرکت ها
 • استانداردسازی خدمات قابل عرضه
 • هدایت به سمت استفاده بهینه از منابع
 • گسترش بازار ابزارهای کارتی
 • افزایش سطح امنیت شبکه
 • مدیریت ریسک
 • افزایش رضایت مصرف کننده
سوالی دارید؟

باعث خوشحالی است که بتوانیم به آن پاسخ دهیم! اگر طرح یا برنامه ای دارید که در زمینه فعالیت های این شرکت می باشد، با ما تماس بگیرید.

مأموریت اصلی شرکت ملی انفورماتیک پیشرو بودن در عرصه فناوری اطلاعات نظام بانکی و مالی کشور است و انتظار می‌رود نقشی برجسته در این حوزه طی سال‌های پیش رو از خود نشان دهد.

دکتر اکبر کمیجانی
قائم مقام, بانک مرکزی

مشاهده وب سایت شركت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرك)

ورود به سایت