چشم‌انداز

بیانیه چشم‌انداز معرف اهداف عالی و دورنمایی از موقعیتی است كه شركت ملی انفورماتیك در صدد كسب آن است. به منظور تدوین چشم‌انداز شركت ملی انفورماتیك، بر اساس جمع‌بندی نظرات ذینفعان كلیدی، هر یك از اجزای بیانیه چشم‌انداز شامل: افق چشم‌انداز، دورنمایی روشن، رویكردهای اصلی و همراستایی با مأموریت، تعیین و در نهایت بیانیه زیر تدوین شده است:

شركت ملی انفورماتیك در افق 1404 پیشرو و راهبر شبکه‏ای منسجم در کشور با رویکردی درون‌زا و برون‌گرا در حوزه فناوری‌های نوین، بسترساز تحول در نظام‌های مالی و پولی کشور در تراز جهانی خواهد بود.

افق چشم‌انداز

هم‌راستا با افق سند چشم‌انداز كشور، سال 1404 به عنوان افق چشم‌انداز شركت ملی انفورماتیك تعیین شده است.

دورنمایی روشن

دورنمای تعریف شده در بیانیه چشم‌انداز شركت ملی انفورماتیك، پیشرو و راهبر شبکه‏ای منسجم در کشور است.

رویكردهای اصلی

رویكردهای اصلی در تحقق چشم‌انداز شركت، درون‌زا و برون‌گرا در حوزه فناوری‌های نوین با مفهوم استفاده از ظرفیت‌های درون کشور و بهره‌گیری از تجارب جهانی تبیین شده است.

همراستایی با مأموریت

با توجه به ضرورت همراستایی چشم‌انداز با بیانیه مأموریت شركت، عبارت بسترساز تحول در نظام‌های مالی و پولی کشور در تراز جهانی به عنوان محور همراستایی چشم‌انداز با مأموریت شركت تبیین شده است.

سوالی دارید؟

باعث خوشحالی است که بتوانیم به آن پاسخ دهیم! اگر طرح یا برنامه ای دارید که در زمینه فعالیت های این شرکت می باشد، با ما تماس بگیرید.

مأموریت اصلی شرکت ملی انفورماتیک پیشرو بودن در عرصه فناوری اطلاعات نظام بانکی و مالی کشور است و انتظار می‌رود نقشی برجسته در این حوزه طی سال‌های پیش رو از خود نشان دهد.

دکتر اکبر کمیجانی
قائم مقام, بانک مرکزی

سوالی در ارتباط با طرح ها و پروژه های شرکت ملی انفورماتیک دارید؟

ورود به سایت