سرمایه و تركیب سهام‌داران

سرمایه شركت مبلغ 9000 میلیارد ریال منقسم به 9 میلیارد سهم 1000 ریالی با نام است.

 • بانك مركزی: 48.50%
 • بانك ملی ايران: 21.75%
 • بانك صادرات ایران: 21.00%
 • بانك صنعت و معدن: 4.75%
 • شركت خدمات انفورماتیك كیش: 3.98%
 • سایر سهام‌داران: 0.02%
 • بانك مركزی
 • بانك ملی ایران
 • بانك صادرات ایران
 • بانك صنعت و معدن
 • شركت خدمات انفورماتیك كیش
 • سایر سهام‌داران
سوالی دارید؟

باعث خوشحالی است که بتوانیم به آن پاسخ دهیم! اگر طرح یا برنامه ای دارید که در زمینه فعالیت های این شرکت می باشد، با ما تماس بگیرید.

مأموریت اصلی شرکت ملی انفورماتیک پیشرو بودن در عرصه فناوری اطلاعات نظام بانکی و مالی کشور است و انتظار می‌رود نقشی برجسته در این حوزه طی سال‌های پیش رو از خود نشان دهد.

دکتر اکبر کمیجانی
قائم مقام, بانک مرکزی

آیا می‌خواهید از تازه‌ترین رویدادها و همایش‌های شرکت ملی انفورماتیک مطلع گردید؟

ورود به سایت