ارزش‌های شرکت ملی انفورماتیک

ارزش‌ها یا باورهای یك سازمان موضوعاتی هستند كه سازمان و كاركنان به آن ارج می‌نهند و معرف فرهنگ سازمان است. ارزش‌های سازمان، هدایت‌گر رفتار، کردار و اندیشه کارکنان و مدیران سازمان است و منعکس‌کننده باورها و اولویت‌های سازمان از جنبه‌های اخلاق حرفه‌ای و حوزه مأموریت سازمانی است. این ارزش‌ها مبنای تصمیم‌گیری بوده و راهنمای قضاوت امور هستند و تحت هیچ شرایطی از آن‌ها تخطی نمی‌شود.

ارزش‌های شركت ملی انفورماتیك در قالب 6 ارزش به شرح زیر تبیین شده كه مصادیق مرتبط با هر یك از آنها در زیر ارائه شده است:

سرآمدی

تعالی سازمانی، نتیجه محوری، رشد

نوآوری

خلاقیت، بهبود، آینده نگری

مسئولیت پذیری

تعهد، پاسخگویی، مسئولیت پذیری سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی

مشارکت

توسعه شبکه همکاران، کار تیمی، روحیه به اشتراک گذاری

درستی

اخلاق حرفه‌ای، صداقت، وفاداری، احترام متقابل، اعتماد، اطمینان

تعامل با ذینفعان

تمرکز بر ذینفعان، کیفیت

سوالی دارید؟

باعث خوشحالی است که بتوانیم به آن پاسخ دهیم! اگر طرح یا برنامه ای دارید که در زمینه فعالیت های این شرکت می باشد، با ما تماس بگیرید.

مأموریت اصلی شرکت ملی انفورماتیک پیشرو بودن در عرصه فناوری اطلاعات نظام بانکی و مالی کشور است و انتظار می‌رود نقشی برجسته در این حوزه طی سال‌های پیش رو از خود نشان دهد.

دکتر اکبر کمیجانی
قائم مقام, بانک مرکزی

سوالی در ارتباط با طرح ها و پروژه های شرکت ملی انفورماتیک دارید؟

ورود به سایت