خزانه داری اوراق بهادارCSD Centeral Securities Depository

News_20170812113542
خزانه داری اوراق بهادار یک سیستم ثبت داده‌ است که اوراق بهادار را به عنوان قلم دارایی هر مشتری ثبت كرده و اطلاعات مربوط به هر حساب را نگهداری و به روز رسانی می‌كند و در ادامه امکان خرید و بازخرید و انتقال و استعلام اوراق بهادار الکترونیک را پس از ثبت اطلاعات مشتریان بانکی فراهم می‌کند.

ویژگی‌ها

  • انجام فرآیندهای مرتبط با فروش، انتقال و بازخرید اوراق
  • انجام فرآیندهای مرتبط با تهیه فایل واریزی سود اوراق و تسویه اصل اوراق
  • انجام فرآیندهای مرتبط با تعیین تکلیف اوراق فروش نرفته
  • حفظ سوابق تراکنش های خریداران اوراق بهادار الکترونیکی و تاریخچه تغییرات در مالکیت
  • تعریف و سطوح دسترسی برای کاربران سیستم
  • تهیه انواع گزارش‌های متنوع مورد نیاز
  • قابلیت Export اطلاعات به فرمت‌های مختلف

سوالی در ارتباط با طرح ها و پروژه های شرکت ملی انفورماتیک دارید؟

ورود به سایت