رویكردهای تحول استراتژیك

با شناسایی و تحلیل موضوعات كلیدی كه محور تحولات استراتژیك شركت ملی انفورماتیك بوده‌، مسیر حركت شركت از وضع موجود به وضع مطلوب در 7 موضوع به شرح زیر تبیین شده است.

محصولات و خدمات

در خصوص محصولات و خدمات شركت‌های گروه ملی انفورماتیك، با توجه به نیازها و الزاماتی كه طی سالیان گذشته به مرور زمان شكل گرفته و منجر به تولید و ارائه محصولات و خدمات مربوطه شده، تنوع و پراكندگی گسترده‌ای در سبد گروه به وجود آمده كه طیف وسیعی از محصولات حاكمیتی و رقابتی را پوشش می‌دهد. لذا یكی از مهم‌ترین رویكردهای تغییر استراتژیك، یكپارچه‌سازی و جامعیت بخشیدن به محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین بانكی و مالی است.

حكمرانی سازمانی

نظام حكمرانی سازمانی از موضوعات كلیدی است كه نقش تعیین‌كننده‌ای در تعریف جایگاه شركت ملی انفورماتیك در گروه و سازوكار تعامل با ذینفعان را دارد. با توجه به اینكه طی سالیان گذشته مهم‌ترین نقش شركت ملی انفورماتیك مدیریت سرمایه‌گذاری و سهام شركت‌های گروه بوده و عملاً نقش كنترل مالی را از بین سبك‌های مختلف مدیریت هلدینگ‌ها ایفا می‌كرده است، مشكلات و نارسایی‌های متعددی در مدیریت و یكپارچگی گروه و انجام وظایف و مأموریت‌های آنها بوجود آمده كه این امر نشان‌دهنده عدم پاسخگویی این سبك مدیریتی برای شركت ملی انفورماتیك است. لذا با توجه به قابلیت‌ها و ویژگی‌های شركت ملی انفورماتیك و نیازها و انتظارات ذینفعان كلیدی در تعیین نقش این شركت در گروه، سبك مدیریت هم‌افزایی برای شركت ملی انتخاب شده كه این موضوع نیز به عنوان یكی از رویكردهای تغییر استراتژیك تبیین شده است.

فرآيند كليدی

به واسطه نقش شركت ملی انفورماتیك طی سال‌های اخیر در گروه به عنوان كنترل مالی شركت‌های زیرمجموعه، فرآیند كلیدی این شركت نیز حول محور سرمایه‌گذاری مالی بوده است. با تغییر رویكرد استراتژیك شركت و انتخاب سبك مدیریت هم‌افزایی در سطح گروه، فرآیند كلیدی شركت نیز تغییر پیدا كرده است. از آنجاییكه یكی از نقش‌های مهم هلدینگ‌ها در ایجاد هم‌افزایی در شركت‌های زیرمجموعه نوآوری و توسعه است و به دلیل ضرورت قرار گرفتن گروه ملی انفورماتیك در لبه فناوری‌های نوین و الزام توسعه محصولات و خدمات گروه به صورت یكپارچه و جامع، فرآیند نوآوری و توسعه به عنوان فرآیند كلیدی شركت ملی انفورماتیك تعیین شده است.

تركيب سهام

تركیب سهام شركت‌های گروه ملی انفورماتیك طی سالیان گذشته بر اساس اقتضای زمانی شكل گرفته است كه این امر در برخی از موارد سبب بروز مشكلاتی در مدیریت شركت‌ها شده است.

از رویكردهای مهم تغییر استراتژیك، پرداختن به تركیب سهام شركت‌های گروه به صورت ساخت‌یافته و نظام‌مند می‌باشد.

ارتباط با ذينفعان

موضوع ارتباط با ذینفعان یكی از مباحث استراتژیك در گروه ملی انفورماتیك است. ضرورت توجه به توسعه شبكه همكاران به عنوان مجموعه‌ای از سازمان‌های توانمند و سرآمد جهت تحقق مأموریت و چشم‌انداز و دستیابی به اهداف استراتژیك،‌ یكی دیگر از رویكردهای تغییر استراتژیك در شركت ملی انفورماتیك می‌باشد. این در حالیست كه در گذشته، به موضوع ارتباط با ذینفعان به صورت محدود و موردی پرداخته می‌شد.

منابع انسانی

موضوع منابع انسانی در سطح شركت‌های گروه ملی انفورماتیك، همواره یكی از موضوعات مهم و كلیدی بوده و ضرورت توجه بیشتر به آن را از منظر رهبری سرمایه‌های انسانی دارد. با این رویكرد، توجه به بحث توسعه رهبری، توسعه فرهنگ سازمانی، مدیریت استعدادها، جذب و انتصاب مدیران، جانشین‌پروری و مدیریت عملكرد كاركنان از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد.

مسئوليت اجتماعی

با توجه به جایگاه گروه ملی انفورماتیك در سطح جامعه و انتظارات ذینفعان و مخاطبین از این گروه، بحث مسئولیت اجتماعی در تمامی ابعاد سازمانی شركت‌های گروه ملی انفورماتیك نمود پیدا می‌كند. لذا توجه به این موضوع كه تا پیش از این به صورت موردی و غیرمنسجم به آن پرداخته می‌شد، با رویكرد توسعه پایدار و با تمركز بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به عنوان یكی از محورهای تغییر استراتژیك مورد توجه قرار گرفته است.

سوالی در ارتباط با طرح ها و پروژه های شرکت ملی انفورماتیک دارید؟

ورود به سایت