ساتناسامانه الكترونیكی تسویه ناخالص آنی

سامانه تسویه ناخالص آنی، پردازش و تسویه مبادلات بین بانکی را مورد به مورد و به صورت ناخالص انجام می‌دهد. به عبارت دیگر این سامانه پس از دریافت درخواست بانک فرستنده ابتدا تسویه بین بانکی را انجام داده و سپس دستور پرداخت را به بانک گیرنده ارسال می‌كند.

سامانه سانتا از آذر ماه 1385 به منظور پوشش انتقالات بین بانكی الكترونیك راه‌اندازی شد و از شهریور 1386 تبادلات مشتریان بانكی به یكدیگر را نیز به انجام می‌رساند. مشتریان بانكی می‌توانند با استفاده از امكانات ساتنا بدون محدودیت مبلغ و بدون پرداخت كارمزد وجه را از یك حساب در یك بانك به حسابی دیگر در بانكی دیگر منتقل كنند.

پروژه ساتنا

معرفی

سامانه تسویه ناخالص آنی، پردازش و تسویه مبادلات بین بانکی را مورد به مورد و به صورت ناخالص انجام می‌دهد. به عبارت دیگر این سامانه پس از دریافت درخواست بانک فرستنده ابتدا تسویه بین بانکی را انجام داده و سپس دستور پرداخت را به بانک گیرنده ارسال می‌كند.

تسویه مبادلات بین بانکی در این سامانه به صورت آنی، قطعی، نهایی و برگشت ناپذیر انجام می‌گیرد مشروط بر اینکه حساب تسویه بانک دارای مانده کافی برای انجام تسویه باشد، درغیر این صورت مبادلات تا تامین نقدینگی و تا پایان روز در صف انتظار قرار گرفته و در صورت تامین نشدن نقدینگی درخواست‌های مربوطه ابطال و برگشت داده می‌شوند.

وجوه حواله شده ساتنا حداكثر تا پایان وقت اداری درخواست حواله به حساب مقصد واریز می‌شود و جایگزینی برای انواع چك‌های رمز‌دار بین بانكی و اسكناس و چك‌های مسافرتی است.

ویژگی‌ها

  • انتقال وجه بین مشتری (C2C)
  • تبادل وجوه بین بانکی (B2B)
  • تسویه اسناد شتاب، پایا، شاپرک

در این سامانه مشتریانی كه در بانك دارای یكی از انواع حساب (جاری، پس انداز و كوتاه مدت) هستند، می‌توانند نسبت به انتقال وجوه (مبالغ بیش از 150 میلیون ریال) به حساب خود و یا سایر افراد در سایر بانك‌ها اقدام كند.

این سامانه به مشتریان یك بانك این امكان را می‌دهد با مراجعه به شعب بانك خود و یا از طریق سامانه اینترنتی بانك حواله‌هایی با مبالغ بیش از 150 میلیون ریال را به هر حسابی در هر بانكی انتقال دهند. از مزایای بكارگیری ساتنا امنیت، سرعت و سادگی انجام عملیات آن است.

مزایا

حواله الكترونیك پول از یك حساب در یك بانك به حساب دیگر در بانك دیگر اثرات مثبتی در ارائه خدمات بانكی دارد از جمله:

  • مشتری با یك بار مراجعه به بانك حواله دهنده، این خدمت را دریافت می كند در حالی كه با چك‌های رمزدار لازم است به بانك دریافت كننده وجه نیز مراجعه كند. بنابراین حواله الكترونیكی بین بانكی موجب كاهش مراجعه به شعب بانك‌ها می‌شود.
  • استفاده از چك‌های رمزدار و ایران چك برای انتقالات بین وجوه بین بانك‌ها مستلزم حمل فیزیكی آنها توسط مشتری است كه خطرات گم شدن، سرقت و نظایر آن ار دربر دارد. همچنین تردد بین بانك مبدأ و مقصد هزینه‌ای است كه مشتری پرداخت می‌كند.
  • حواله‌های ساتنا بدون محدودیت جغرافیایی و بین شهرهای مختلف طی روز انجام می‌شوند.

سوالی در ارتباط با طرح ها و پروژه های شرکت ملی انفورماتیک دارید؟

ورود به سایت