سیستم اوراق مشارکتتوزیع، خرید و فروش اوراق مشارکت

Portfolio-Bonds-Fixed-Income-Performance-UK-700x450
سیستم اوراق مشارکت وظیفه ثبت و نگهداری اطلاعات پایه، عملیات انتشار اوراق، تولید اسناد حسابداری و گزارش‌های گوناگون را به طور متمرکز و از زمان ورود اطلاعات طرح و اوراق به سیستم تا پایان مهلت تسویه برعهده دارد. این سیستم از کلیه عملیات مربوط به اوراق مشارکت شامل توزیع، خرید و فروش، پرداخت سود و مواردی از این دست را پشتیبانی می‌کند.

ویژگی‌ها

  • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات طرح و مرحله و اصلاح
  • امکان ثبت و نگهداری عملیات مربوط به تحویل و توزیع اوراق مشارکت براساس صورت مجلس‌های تنظیمی بین ناشر/چاپخانه و خزانه کل، خزانه کل و سرپرستی‌ها/استان‌ها و سرپرستی‌ها/استان‌ها و شعب تابعه آنها و همچنین صورت مجلس‌های بین شعب
  • فروش اوراق مشارکت در مهلت مقرر و در زمان فروش تدریجی با محاسبه سود روزشمار
  • بازخرید اوراق مشارکت با محاسبه سود روزشمار پس از اتمام مهلت مقرر
  • فروش مجدد اوراق بازخرید شده بعد از اتمام مهلت مقرر با محاسبه سود روزشمار
  • امکان تهیه گزارش های مختلف
  • امکان امانی كردن اوراق
  • امکان واریز اتوماتیک سود اوراق امانی در سررسید کوپن‌ها
  • امکان محاسبه سود براساس نرخ های چند گانه

سوالی در ارتباط با طرح ها و پروژه های شرکت ملی انفورماتیک دارید؟

ورود به سایت