مرحله اول: ارزیابی وضعیت موجود

در مرحله نخست جلساتی با حضور نمایندگان كلیه بانك‌ها به منظور دریافت دیدگاه‌های آنها برگزار شد. در ادامه برای آشنایی هر چه بیشتر با نحوه ارائه خدمات و همچنین نیازهای شبكه بانكی پرسشنامه ای شامل سوالات متنوع برای بانك‌ها ارسال و پاسخ ها دریافت و تجزیه و تحلیل شدند. در این مرحله همچنین مصاحبه های متعددی با كلیه ادارات بانك مركزی در تمامی حوزه ها انجام گرفت و وضعیت جاری آنها و نظرات و نیازهای آنها شناسایی شدند.

در این جلسات سیستم‌های پرداخت و تسویه اعم از معاملات اوراق بهادار، نحوه پایاپای و تسویه تراكنش‌های كارت و همچنین نحوه تعیین اعتبار، روش‌های پایش تراكنش‌ها و بویژه تراكنش‌های پر خطر، نحوه انتشار و توزیع و كنترل اسكناس و وضعیت وجوه بانك‌ها، نحوه اجرای سیاست پولی و ارزی، عملیات بازار باز و ابزار تامین نقدینگی، نحوه انجام تحقیقات اقتصادی و تحلیل داده های آماری، مدیریت ریسك، مدیریت حساب‌های دولتی، مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری ارزی، سطح استفاده از فناوری اطلاعات در نظام بانكی و زیرساختار و سیاست ایجاد امنیت در سیستم های بانكی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مرحله نه تنها نظام بانكی بلكه عملكرد كلیه شركت‌ها از جمله اپراتورهای تلفن همراه، بیمه، بورس، مخابرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاونی ها، صرافی‌ها و لیزینگ ها و نحوه ارتباط آنها با بانك‌ها نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

سوالی دارید؟

باعث خوشحالی است که بتوانیم به آن پاسخ دهیم! اگر طرح یا برنامه ای دارید که در زمینه فعالیت های این شرکت می باشد، با ما تماس بگیرید.

مأموریت اصلی شرکت ملی انفورماتیک پیشرو بودن در عرصه فناوری اطلاعات نظام بانکی و مالی کشور است و انتظار می‌رود نقشی برجسته در این حوزه طی سال‌های پیش رو از خود نشان دهد.

دکتر اکبر کمیجانی
قائم مقام, بانک مرکزی

سوالی در ارتباط با طرح ها و پروژه های شرکت ملی انفورماتیک دارید؟

ورود به سایت