مرحله دوم: تجزیه و تحلیل مدل آتی

در مرحله دوم، فهرستی از خدمات جدید بانكی تهیه و ساختار نوینی برای ارائه خدمات گسترده‌تر تهیه و مدلی واقع بینانه از بازار مالی در ایران ارائه شد. مراحل مختلف تحقیق، تجزیه و تحلیل وظایف اصلی و بنیادی بانك مركزی بر اساس روش PEST یعنی تحلیل وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فنی انجام و نهایتاً عوامل كلیدی برای گذار به وضعیت مطلوب آتی با توجه و مقایسه با بانك های مركزی پیشرفته جهان بدست آمد.

سپس نقش بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با بانكداری مركزی مدرن كنونی و نقش آن در مدیریت بازارهای مالی بررسی شد. در این مرحله مسئولیت ها و فعالیت های اصلی، حاكمیت و استقلال و ساختار سازمانی مطلوب و ساختار اصلی حوزه فناوری اطلاعات در نظام بانكی و بانك مركزی شناسایی شد. سند منتشر شده در این مرحله شامل مدل پیشنهادی بازار مالی آتی، مدرنیزه كردن نظام و خدمات بانك مركزی و ارائه ساختار سازمانی نوین بانك مركزی است. بخش دیگر این سند شامل هستی شناسی عملیات بانكداری مركزی با توجه به استانداردهای بین المللی در حوزه های اصلی ذیل است:

  • حوزه سیاست پولی و ارزی
  • حوزه نظارت و ثبات مالی
  • حوزه نظام های پرداخت

این سند حاوی جزئیات بیشتر از جمله مدل ارزیابی هزینه ها و كارمزدها و فهرستی از سیستم های فناوری اطلاعات براساس اصول تعریف شده از سوی بانك جهانی و صندوق بین المللی پول است.

سوالی دارید؟

باعث خوشحالی است که بتوانیم به آن پاسخ دهیم! اگر طرح یا برنامه ای دارید که در زمینه فعالیت های این شرکت می باشد، با ما تماس بگیرید.

مأموریت اصلی شرکت ملی انفورماتیک پیشرو بودن در عرصه فناوری اطلاعات نظام بانکی و مالی کشور است و انتظار می‌رود نقشی برجسته در این حوزه طی سال‌های پیش رو از خود نشان دهد.

دکتر اکبر کمیجانی
قائم مقام, بانک مرکزی

سوالی در ارتباط با طرح ها و پروژه های شرکت ملی انفورماتیک دارید؟

ورود به سایت